top of page
検索
  • 執筆者の写真Katsuyuki Komatsu

ご存知ですか?日本全国の最低賃金 | Bạn có biết – Mức lương tối thiểu trên toàn Nhật Bản

更新日:2021年1月20日



日本で働いている皆様、働く予定のある皆様へ。

法律で定められている最低賃金が、いくらかご存知でしょうか?

日本の厚生労働省によると、全国の最低賃金の一覧は以下のとおりです。この金額を確認すれば、ご自身の給料が「正しく」支払われているか、計算できるでしょう。


令和2年度地域別最低賃金改定状況

 

Gửi tới tất cả quý vị đang làm việc hoặc dự định làm việc tại Nhật Bản.

Có một vài mức lương tối thiểu theo quy định của pháp luật, bạn có biết không?

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản, danh sách mức lương tối thiểu trên toàn quốc như sau. Nếu bạn kiểm tra số tiền này, bạn sẽ có thể tính toán liệu tiền lương của mình đang được trả đã "chính xác" hay chưa. Tình hình sửa đổi mức lương tối thiểu theo khu vực trong năm tài chính 2020

参考リンクはこちら | Bấm vào đây để xem Liên kết tham khảo

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

閲覧数:74回
bottom of page