top of page
favicon_edited.jpg

GIỚI THIỆU CÔNG TY

名称未設定のデザイン.jpg

Tầng 7 của Tòa nhà San, 3-25 Tokiwa-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa

7 FL., San Bldg, 3-25 Tokiwa-cho, Naka-Ku, Yokohama

Giấy phép kinh doanh giới thiệu việc làm có trả phí

Số giấy phép 14-Yuー301576

Ngày cấp phép 1 tháng 3 năm thứ 2 của Reiwa

ZA Futre Co., Ltd.

ZA Future 株式会社

 

ÔNG KOMATSU – ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Komatsu san 2.HEIC

Qua nhiều lần đi công tác và du lịch nước ngoài, tôi đặc biệt bị hấp dẫn bởi đất nước Việt Nam, và cảm giác đó càng sâu đậm hơn mỗi lần đến thăm. Đây là đất nước coi trọng lễ nghĩa, tôn trọng từ người ngoài, gia đình tới người lớn tuổi, bảo vệ trẻ em… khiến cho tôi có cảm giác gần gũi như là ở Nhật Bản những ngày xưa tốt đẹp. Khi nhận ra điều này, tôi đã đến thăm Việt Nam hầu như hàng tháng. Nhận được sự tốt bụng của nhiều người Việt Nam, khiến cho tôi càng yêu mến Việt Nam hơn, càng muốn trân trọng mối quan hệ của mình. Tôi mong muốn các bạn Việt Nam đang ở Nhật Bản sẽ hiểu nhiều hơn và ngày càng yêu thích đất nước Nhật Bản này. Từ suy nghĩ đó, tôi đã tham gia gây dựng công ty này, mong muốn sẽ hỗ trợ cho các bạn.

Cùng với sự thiếu hụt trầm trọng tầng lớp lao động trẻ tuổi, tôi đã nghĩ rằng Nhật Bản sẽ rơi vào tình trạng khó khăn nếu tương lai không có những người ưu tú đến Nhật Bản. Và tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp Nhật Bản chúng tôi cũng có được nhiều lợi ích khi thuê người nước ngoài. Khi làm dịch vụ, chúng tôi sẽ hỏi về nội dung công việc, môi trường làm việc và vị trí mong muốn, làm rõ các yêu cầu nhân sự của khách hàng về các quan điểm định hướng, kỹ năng và điều kiện làm việc.

Chúng tôi sẽ sắp xếp các vấn đề liên quan tới nhân lực và hướng giải quyết, lựa chọn và giới thiệu nhân viên phù hợp với nguyện vọng và bối cảnh của khách hàng.

Bằng các phương án được thực hiện bởi chuyên gia về các vấn đề pháp lý và lao động trên quan điểm kinh doanh phù hợp, chắc chắn sẽ là sự hỗ trợ đắc lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự của quý khách hàng.

Chúng tôi sẽ tập trung vào việc giải quyết các vấn đề của khách hàng và hướng tới một mối quan hệ WIN-WIN – hai bên cùng có lợi.

ÔNG KOMATSU – ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Qua nhiều lần đi công tác và du lịch nước ngoài, tôi đặc biệt bị hấp dẫn bởi đất nước Việt Nam, và cảm giác đó càng sâu đậm hơn mỗi lần đến thăm. Đây là đất nước coi trọng lễ nghĩa, tôn trọng từ người ngoài, gia đình tới người lớn tuổi, bảo vệ trẻ em… khiến cho tôi có cảm giác gần gũi như là ở Nhật Bản những ngày xưa tốt đẹp. Khi nhận ra điều này, tôi đã đến thăm Việt Nam hầu như hàng tháng. Nhận được sự tốt bụng của nhiều người Việt Nam, khiến cho tôi càng yêu mến Việt Nam hơn, càng muốn trân trọng mối quan hệ của mình. Tôi mong muốn các bạn Việt Nam đang ở Nhật Bản sẽ hiểu nhiều hơn và ngày càng yêu thích đất nước Nhật Bản này. Từ suy nghĩ đó, tôi đã tham gia gây dựng công ty này, mong muốn sẽ hỗ trợ cho các bạn.

Cùng với sự thiếu hụt trầm trọng tầng lớp lao động trẻ tuổi, tôi đã nghĩ rằng Nhật Bản sẽ rơi vào tình trạng khó khăn nếu tương lai không có những người ưu tú đến Nhật Bản. Và tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp Nhật Bản chúng tôi cũng có được nhiều lợi ích khi thuê người nước ngoài. Khi làm dịch vụ, chúng tôi sẽ hỏi về nội dung công việc, môi trường làm việc và vị trí mong muốn, làm rõ các yêu cầu nhân sự của khách hàng về các quan điểm định hướng, kỹ năng và điều kiện làm việc.

Chúng tôi sẽ sắp xếp các vấn đề liên quan tới nhân lực và hướng giải quyết, lựa chọn và giới thiệu nhân viên phù hợp với nguyện vọng và bối cảnh của khách hàng.

Bằng các phương án được thực hiện bởi chuyên gia về các vấn đề pháp lý và lao động trên quan điểm kinh doanh phù hợp, chắc chắn sẽ là sự hỗ trợ đắc lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự của quý khách hàng.

Chúng tôi sẽ tập trung vào việc giải quyết các vấn đề của khách hàng và hướng tới một mối quan hệ WIN-WIN – hai bên cùng có lợi.

bottom of page